Joren Van Acker (°1994 Gent, België) is een jonge visuele kunstenaar die woont en werkt in Gent.

Joren heeft gestudeerd aan de Sint-Lucas Academie in Gent. Hij heeft ook een master diploma behaald voor de vrije kunsten aan de Koninklijke Academie voor Fijne Kunsten (KASK) te Gent.

Het werk van Joren Van Acker is in de laatste jaren ontwikkeld naar een eigen ontworpen thematiek. Deze thematiek  laat zich kenmerken door een eenvoudig portret van een arbeider, een blik in een
desolate controlekamer vol radars, of een zwaarbeladen vrachtschip dat glooiend tegen de avondzon verdwijnt; de scènes die Joren Van Acker weet vast te leggen op papier worden gekenmerkt door een zekere spanning. Een spanning die wel eens beschreven zou kunnen worden als net die ene bepalende seconde waarop alles dreigt te veranderen. Anno 2021, op een moment dat de wereld meer dan ooit afgesloten en onbereikbaar lijkt, slaagt Van Acker, als een hedendaagse Jules Verne, ons te vervoeren naar een wereld vol ontdekking en tot de verbeelding sprekende technologieën. 

Echter, in tegenstelling tot Verne zijn Van Ackers beelden van schepen, schuren, duikboten en controlekamers, hoofdzakelijk gebaseerd op de realiteit. Een realiteit die hij enerzijds verkent door eindeloos te grasduinen in boeken, documentaires en archieven, en anderzijds met de paplepel werd ingegoten door het kleine cafeetje van zijn grootouders in het havengebied. Hier ontstond de eindeloze fascinatie voor alles wat met water te maken heeft. De eerste tekeningen die Van Acker in houtskool maakte, waren dan ook een ode aan deze bijzondere plek. Zo verbindt zijn kunst heden,
verleden en toekomst.

Met als basis gebruikt Joren een eindeloze collectieve beeldtank; uren worden gespendeerd aan het lezen van boeken en het bekijken van videomateriaal tot er die onvermijdelijke aantrekking tot een bepaald beeld volgt. Vervolgens wordt iedere scène minutieus geselecteerd om exact te
bepalen hoe het op het papier zal worden vastgelegd. Zo houdt de kunstenaar, net zoals een echte regisseur, het liefst zelf graag de teugels in handen. Ieder beeld, hoewel ze perfect op zichzelf staan, is onderdeel van een nieuw hoofdstuk.

Joren Van Acker (°1994 Gent, Belgium) is a young visual artist that resides and works in Ghent.

In his formative years, Joren studied at the Sint-Lucas Art Academy in Ghent. He also obtained his master degree for Fine Arts at the  Royal Academy For Fine Arts (KASK) in Ghent.

In the last few years, Joren has developed a personalized theme within his work. Whether it is a simple portrait of a labourer, a scene of a forlorn control room full of radars or a heavily laden freighter that is slowly disappearing into the sunset; the scenes that Joren Van Acker captures on paper are characterised by a certain tension. A tension that could be described as one second in time where everything threatens to change. In the year 2021, when the world seems more than ever closed off and unreachable, Van Acker succeeds, like a present-day Jules Verne, in transporting us to a world filled with discovery and imaginative technologies. 

But in contrast to Verne, Van Ackers’ imagery of ships, barns, submarines and control rooms are based in a tangible reality. One that he explores through endlessly browsing through books, documentaries and archives. On the other hand that which was ingrained in him from an early age through experiences in the small harbour cafe of his grandparents. It was there that his fascination with the boundless waters was established. The initial illustrations that Van Acker drew in charcoal served as an ode to this special place. Thus, his art intertwines glimpses from the past, present and future.

From this, Joren utilizes a seemingly endless image archive; spending countless hours reading books and researching archival footage that spark an inevitable attraction to a specific image. Subsequently, every scene is meticulously selected to fit exactly how it will be captured on paper. This is how the artist, much like a film director, enacts complete control. While every illustration he creates can firmly stand alone, it also functions as a new chapter to an ongoing story.

Selected Exhibitions:

2023
° ‘CARBO’, Group exhibtion, Studio23, Ghent, BE
° ‘NAFT Kunstenfestival’, Group exhibition, SteM-site, Sint-Niklaas, BE

2022
° ‘Pursuit Of The Abyss’, Solo exhibition, Studio23, Ghent, BE
° ‘SPOOR’ Kunstfestival, Group exhibition, Ichtegem, BE
° ‘Art On Paper’, Group exhibition (studio23), Espace Vanderborght, Brussels, BE

2021
° ‘La Naissance d’une Carte’, Solo exhibition, Radar 20a, Ghent, BE
° Zomersalon 2021 Buy local, Group exhibition, Kunsthal, Ghent,

2020
° Zomersalon 2020 Buy Local, Group exhibition, Kunsthal, Ghent, BE.

2019
° ‘On (déca) de/ans/ce’, Group exhibition, Ontsteking, Ghent, BE.

2017
° ‘IDEAL-X’, Solo exhibition, KASK, Ghent, BE.
Graduation Show KASK, Group exhibition, Bijloke site, KASK, Ghent, BE.

2016
° ’STOFWOLK#1’, Group exhibition, Ghent, BE.
° MYND#4 in ‘MYND vier(t) feest’, Group exhibition, Gouvernement, Ghent, BE.
° ’The Saint, The Fox and their dictionary’, Group exhibition, Rio de Janeiro, BR.

2015
° ‘KOMPARASART’, LOODS12, Group exhibition, Wetteren, BE.
° ‘FIXATIF’, KASK, Group exhibition, Ghent, BE.

2014
° ’BLACK ROOM-BLANC WALL’, Group exhibition, KASK, Ghent, BE.